Πνευμονολόγος

άσθμα και καρδιαγγειακά επεισόδια

lm_research

Πρόσφατα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών (Αmerican Heart Association, 2014) ανέδειξαν αυξημένο κίνδυνο (κατα 60%) καρδιακών και αγγειακών επεισοδίων σε ασθενείς με επίμονο άσθμα.

Η ανεξέλεγκτη φλεγμονή σε αυτές τις περιπτώσεις σχετίζεται με την καρδιαγγειακή επιβάρυνση. Η τελευταία εμφανίζεται με την μορφή εμφράγματος, στηθάγχης, εγκεφαλικών επεισοδίων.

Δείκτες φλεγμονής (ουσίες που ανιχνεύονται στο αίμα ) σχετίζονται άμεσα με τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο .

Φαίνεται λοιπόν ένας επιπλέον λόγος να προστίθεται στην αναγκαιότητα απολύτου ελέγχου του άσθματος σε μακροχρόνια βάση όχι μόνο σε κλινικό αλλά και σε βιοπαθολογικό επίπεδο. 

 
Έχετε απορίες; Ρωτήστε εδώ τον ιατρό και σύντομα θα λάβετε απάντηση!