Πνευμονολόγος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΒΗΧΑ

tydj

ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΗΧΑ 

Στο ιατρείο βήχα γίνεται διερεύνηση της αιτίας του βήχα. Ελέγχεται η ανατομική και λειτουργική επάρκεια του οργανισμού. Με την εφαρμογή εξειδικευμένων ανοσολογικών τεχνικών ελέγχεται η αλλεργική, η φλεγμονώδης και νευροχυμική συνιστώσα της διαταραχής.

Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, με το σύνολο των ασθενών να ιώνται.

 
Έχετε απορίες; Ρωτήστε εδώ τον ιατρό και σύντομα θα λάβετε απάντηση!