Πνευμονολόγος

μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα (2nd line chemo)

ηυ

Η δεύτερης γραμής χημειοθεραπεία, χρησιμοποιείται όταν εμφανίζεται υποτροπή της νόσου.

Συνήθως δεν χρησιμοποιείται πλατίνα, επειδή αυτή χρησιμοποιείται στην θεραπεία πρώτης γραμμής.

Το Docetarel (Taxotere) είναι η θεραπεία εκλογής σε καρκίνους που δεν ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία και εχει αποδειχθεί να παρατείνει την ζωή, σε σύγκριση με εφαρμογή απλώς συντηρητικής αγωγής. Παρουσιάζει περισσότερες παρενέργειες από το  Pemetrexed (Alimta). Το τελευταίο χρησιμοποιείται και σαν πρώτης γραμμής.

Αναστολείς της κινάσης της τυροσίνης Erlotinib (Tarceva), Gefitinib (Iressa) δρούν μέσω αναστολής της αγγειογένεσης, δηλαδή μέσω αναστολής της ανάπτυξης των αγγείων που τρέφουν τον όγκο.

 
Έχετε απορίες; Ρωτήστε εδώ τον ιατρό και σύντομα θα λάβετε απάντηση!