Πνευμονολόγος

μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα (1st line chemo)

νθτ

Σε προχωρημένη νόσο, η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται για βελτίωση των συμπτωμάτων ή για επιμήκυνση -χωρίς πάντοτε ιδιαίτερη επιτυχία- της ζωής. Η χρησιμότητα κυτταροστατικών με βάση την πλατίνα, μαζί με υποστηρικτική θεραπεία, φαίνεται σαν η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με πρόσφατα δεδομένα (μετα-ανάλυση 52 εργασιών). Η θεραπεία μπορεί να είναι adjuvant (σε αρχικά στάδια της νόσου) ή neoadjuvant.

Σκευάσματα πλατίνας είναι η cisplatin & carboplatin. Η σισπλατίνη (cisplatin) είναι σύμπλοκο βαρέως μετάλλου που περιλαμβάνει ένα κεντρικό άτομο λευκόχρυσου, περιβαλλόμενο από 2 άτομα χλωρίου και 2 μόρια αμμωνίας.H cisplatin είναι ένα κυτταροστατικό φάρμακο, που  αναστέλλει κατά εκλεκτικό τρόπο την σύνθεση του D.N.A. Η δράση του φαίνεται ότι οφείλεται στην πρόκληση βλαβών στο ήδη παραχθέν D.N.A. Η αναστολή της σύνθεσης του R.N.Α. και των πρωτεϊνών του κυττάρου επέρχονται έπειτα. Η καρβοπλατίνη (carboplatin) είναι μία σύμπλοκη ένωση πλατίνας με αντινεοπλασματική δράση επίσης. Η καρβοπλατίνη προκαλεί κυρίως εγκάρσιους δεσμούς μεταξύ των δύο αλυσίδων του DNA, βλάπτωντας το DNA του κυττάρου.

Η χρήση bevacizumab (Avastin) χρησιμοποιείται σαν επιλογή πρώτης γραμμής, μαζί με πλατίνα, σε μη μικροκυτταρικό μη πλακώδη καρκίνο του πνεύμονα. Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) συνδέεται με τον αυξητικό παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου VEGF (vascular endothelial growth factor) και αναστέλλει τη σύνδεση του VEGF με τους υποδοχείς  Fit 1 (VEGFR 1) και KDR (VEGFR 2), στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυπάρων που καλύπτουν εσωτερικά τα αγγεία. Η εξουδετέρωση του VEGF μειώνει τα αγγεία των όγκων και ως εκ τούτου αναστέλλει την ανάπτυξη τους.

Με πλατίνα συνδυάζονται τα paclitaxel (Taxol), gemcitabine, docetaxel, vinblastine.

 
Έχετε απορίες; Ρωτήστε εδώ τον ιατρό και σύντομα θα λάβετε απάντηση!