Πνευμονολόγος

χημειοθεραπεία πνεύμονα

xdju

Με την χημειοθεραπεία γίνεται προσπάθεια να σκοτωθούν τα καρκινικά κύτταρα, να σταματήσει η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμό τους.

Τα φάρμακα που χρησιμοπούνται ονομάζονται κυτταροστατικά.

Χορηγούνται από τη φλέβα με ενδοφλέβιο ορό. Σπανιότερα από το στόμα.

Η χημειοθεραπεία επαναλαμβάνεται κάθε τρεις εβδομάδες.

Συνήθως χορηγούνται σε διαφορετικούς συνδυασμούς τα κάτωθι χημειοθεραπευτικά :

gt

η σισπλατίνα, η καρβοπλατίνα, η δοσεταξέλη, η πακλιταξέλη, η ετοποσίδη,

η κυκλοφωσφαμίδη, η ιφωσφαμίδη, η βινορελμπίνη, η γεμσιταμπίνη,

η πεμετρεξέδη.

Στόχος της χημειοθεραπείας είναι

1. καταστροφή του όγκου

2. η βελτίωση των συμπτωμάτων και η καλύτερη ποιότητα ζωής

3. αύξηση της επιβίωσης.

Ασθενής κάθε ηλικίας είναι θεωρητικά υποψήφιος για να λάβει θεραπεία. Η γενική κατάσταση του αρρώστου, τα συνοδά νοσήματα, ο τύπος, η έκταση του καρκίνου, η επιθυμία του ασθενούς και των συγγενών θα πρέπει να εξετασθεί από ομάδα ιατρών. Ο τελικός σχεδιασμός πρέπει να γίνει από πνευμονολόγο, ογκολόγο παθολόγο, ακτινοθεραπευτή και θωρακοχειρουργό.

Οι πιο σοβαρές επιπλοκές κατά την θεραπεία προέρχονται από αναπνευστικές λοιμώξεις και αναπνευστική ανεπάρκεια.

 

 
Έχετε απορίες; Ρωτήστε εδώ τον ιατρό και σύντομα θα λάβετε απάντηση!