Πνευμονολόγος

Κατοίκον Νοσηλεία

home_med_care

Η νοσηλεία στο σπίτι είναι ευρύτατα διαδεδομένη στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους ασθενείς να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας στο οικείο και άνετο περιβάλλον τους.

Η παροχή υψηλού επιπέδου νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον συμβάλλει σημαντικά στη θεραπεία του ασθενούς, υποστηρίζει ψυχολογικά τον ίδιο και την οικογένειά του και βελτιώνει αισθητά την ποιότητα ζωής τους.

Η ομάδα κατ’οίκων νοσηλείας προσφέρει υψηλού επιπέδου νοσηλευτικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Το έμπειρο και εξειδικευμένο διοικητικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό δίνει λύσεις σε όσους έχουν ανάγκη για υποστήριξη και παρακολούθηση στο σπίτι.

 

 


  • σε κάθε ασθενή μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο και έχει ανάγκη για συνέχιση της θεραπείας του στο σπίτι
  • σε ασθενείς με χρόνια νοσήματα
  • σε άτομα που δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να μετακινηθούν από το σπίτι
  • σε άτομα με ειδικές ανάγκες
  • σε ηλικιωμένους


  • εξειδικευμένους και έμπειρους συνεργάτες
  • πολυετή εμπειρία στην παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’ οίκον
  • ηλεκτρονικό αρχείο του ασθενή για συνεχή και ολοκληρωμένη παρακολούθηση
  • 24ωρη κάλυψη ιατρικών και νοσηλευτικών αναγκών
  • κατ’οίκων λήψη εργαστηριακών εξετάσεων
  • εξοπλισμό για την κάλυψη όλων των αναγκών
  • σύστημα ελέγχου ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιώνullets]


  Το Τμήμα κατ’ οίκον Νοσηλείας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του ιατρού καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας στο σπίτι.

  Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:

  • Αιμοληψία και μεταφορά δείγματος
  • Συλλογή ούρων ή άλλων βιολογικών υγρών και μεταφορά δείγματος
  • Παρακολούθηση του ασθενή και καταγραφή των ζωτικών του σημείων (αρτηριακή πίεση, σφύξεις, θερμοκρασία, αναπνοές, οξυμετρία, μέτρηση σακχάρου)
  • Χορήγηση φαρμάκου με υποδόρια ένεση
  • Χορήγηση φαρμάκου με ενδομυϊκή ένεση
  • Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκων
  • Ενδοφλέβια χορήγηση ορού
  • Χορήγηση εισπνεομένων φαρμάκων με δοσομετρητή ή νεφελοποιητή
  • Χορήγηση οξυγόνου με ρινικό καθετήρα ή μάσκα
  • Φροντίδα στομίων και εκπαίδευση (τραχειοστομία, ουρητηροστομία, γαστροστομία, νηστιδοστομία, κολοστομία)
  • Αναρρόφηση τραχειοβρογχικών εκκρίσεων
  • Αλλαγή και περιποίηση τραύματος
  • Πρόληψη και φροντίδα κατάκλισης
  • Υποκλυσμός (καθαρκτικός, θεραπευτικός)
  • Καθετηριασμός και πλύσεις ουροδόχου κύστεως
  • Περιποίηση εγκαύματος
  • Παρεντερική σίτιση
  • Διατροφική υποστήριξη και αγωγή
  • Ατομική υγιεινή κλινήρη ασθενή
  • Εκπαίδευση ασθενούς, κατά περίπτωση
  • Holter ρυθμού (24ωρη καταγραφή ΗΚΓ)
  • Holter πίεσης (24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης)
  • Ακτινογραφία κατ’ οίκον (παράδοση εντός 24 ωρών)
  • Καρδιογράφημα κατ’ οίκον
  • Φυσικοθεραπεία κατ΄οίκον
  • Υπέρηχος κατ΄ οίκον


  Η κατ’ οίκον νοσηλεία είναι μια επιλογή διακριτικής και άνετης νοσηλείας που βελτιώνει σημαντικά τη ψυχική διάθεση του ασθενή, διευκολύνει την ανάρρωση του, μειώνει τον κίνδυνο για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, μειώνει τις χρονοβόρες μετακινήσεις, ενθαρρύνει και υποστηρίζει το οικείο περιβάλλον του ασθενή.