Πνευμονολόγος

..: προεγχειρητικος έλεγχος αναπνευστικού

sw

Η αξιολόγηση της αναπνευστικής λειτουργίας προεγχειρητικά χρειάζεται πλέον πριν απο τις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις. Κλινικοεργαστηριακός  έλεγχος καθορίζει τον μετεγχειρητικό κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών απο το αναπνευστικό, το είδος της προετοιμασίας αλλα και της φροντίδας μετά την επέμβαση. επικοινωνία

 
Έχετε απορίες; Ρωτήστε εδώ τον ιατρό και σύντομα θα λάβετε απάντηση!