Πνευμονολόγος
xdju

Με την χημειοθεραπεία γίνεται προσπάθεια να σκοτωθούν τα καρκινικά κύτταρα, να σταματήσει η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμό τους.

Τα φάρμακα που χρησιμοπούνται ονομάζονται κυτταροστατικά.

Χορηγούνται από τη φλέβα με ενδοφλέβιο ορό. Σπανιότερα από το στόμα.

Η χημειοθεραπεία επαναλαμβάνεται κάθε τρεις εβδομάδες.

Συνήθως χορηγούνται σε διαφορετικούς συνδυασμούς τα κάτωθι χημειοθεραπευτικά :

gt

η σισπλατίνα, η καρβοπλατίνα, η δοσεταξέλη, η πακλιταξέλη, η ετοποσίδη,

η κυκλοφωσφαμίδη, η ιφωσφαμίδη, η βινορελμπίνη, η γεμσιταμπίνη,

η πεμετρεξέδη.

Στόχος της χημειοθεραπείας είναι

1. καταστροφή του όγκου

2. η βελτίωση των συμπτωμάτων και η καλύτερη ποιότητα ζωής

3. αύξηση της επιβίωσης.

Ασθενής κάθε ηλικίας είναι θεωρητικά υποψήφιος για να λάβει θεραπεία. Η γενική κατάσταση του αρρώστου, τα συνοδά νοσήματα, ο τύπος, η έκταση του καρκίνου, η επιθυμία του ασθενούς και των συγγενών θα πρέπει να εξετασθεί από ομάδα ιατρών. Ο τελικός σχεδιασμός πρέπει να γίνει από πνευμονολόγο, ογκολόγο παθολόγο, ακτινοθεραπευτή και θωρακοχειρουργό.

Οι πιο σοβαρές επιπλοκές κατά την θεραπεία προέρχονται από αναπνευστικές λοιμώξεις και αναπνευστική ανεπάρκεια.

 


e

Συχνά ο καρκίνος του πνεύμονα φράζει το βρόγχο.

Με την βρογχοσκόπηση μπορούμε σταδιακά να αφαιρέσουμε τον όγκο και να απελευθερωθεί η δίοδος του αέρα.


ΒΙΟΨΙΑ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Η βρογχοσκόπηση είναι μια απλή εξέταση με την οποία επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση πολλών πνευμονολογικών παθήσεων π.χ καρκίνος (βλ. φωτο αρχείου).

Με ασφάλεια και άνεση λαμβάνονται δείγματα από το εσωτερικό των πνευμόνων.

Ο αθενής δεν καταλαβαίνει τίποτα καθώς του χορηγείται ελαφρά μέθη.

Το μέσο υλικοτεχνικό κόστος είναι 150 ευρώ.

 


Lung-Cancer_1

Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από την έκταση της νόσου.

Γενικά, οι τρεις κλασικοί τρόποι θεραπείας (χειρουργική, χημειοθεραπεία, ακτινοβολία) δίνουν πολλές φορές καλά αποτελέσματα μέχρι και πλήρη ίαση, όταν η νόσος βρίσκεται σε αρχικά στάδια. Διαβάστε Περισσότερα…