Πνευμονολόγος

Μέτρηση Δείκτη Μαζας Σώματος (BMI)

timthumb

Γειά σας!

Εδώ μπορείτε να υπολογίσετε τον δείκτη μάζας του σώματος σας.

Επιλέξτε BMI αριστερά.

Ο Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ, body mass index (BMI), ή Quetelet index) είναι μία γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου. Λόγω του εύκολου υπολογισμού του είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο των πιθανών προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε σχέση με το βάρος του.

Η μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος, είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση ενός εξατομικευμένου διαιτολογίου, στο οποίο έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά του ατόμου όπως το φύλο, η ηλικία, η σύνθεση του σώματος (λιπώδης-μυϊκός ιστός) καθώς και η επιφάνεια του σώματος.

Οι πληροφορίες που αντλούνται από αυτή την ανάλυση, χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και γενικά στην διατροφολογία.

 

 

 
Έχετε απορίες; Ρωτήστε εδώ τον ιατρό και σύντομα θα λάβετε απάντηση!