Πνευμονολόγος
Διάμεσες Πνευμονοπάθειες

 

Οι  διάμεσες  πνευμονοπάθειες  (ILDs)  είναι  επακόλουθο  της  καταστροφής  του  εσωτερικού  στρώματος  των  κυψελίδων  (θύλακες  αέρα)  που  οδηγεί  σε  φλεγμονή  και  ίνωση  των  διαμέσων  (ιστικό  τοίχωμα  μεταξύ  των  κυψελίδων).

Το  κύριο  σύμπτωμα  των  διάμεσων  πνευμονοπαθειών  (ILDs)  είναι  η  προοδευτική  δύσπνοια  κατά  τη  διάρκεια  σωματικής  άσκησης  (κατά  το  πρώϊμο  στάδιο  της  νόσου)  και  ακολούθως  και  σε  ηρεμια  (όταν  η  ασθένεια  βρίσκεται  σε  προχωρημένο  στάδιο). Διαβάστε Περισσότερα…