Πνευμονολόγος
Άσθμα

Βρογχοδιασταλτικά  φάρμακα  βραχείας  δράσης  χορηγούνται δι’εισπνοής  για  να  χαλαρώσουν  οι  αεραγωγοί  και  να  ανακουφιστούν  τα  συμπτώματα  του  συριγμού  και  της  δύσπνοιας.

Εισπνεόμενα  κορτικοστεροειδή  δίνονται  για  να  ελέγξουν  τη  φλεγμονή  των  αεραγωγών,  συνήθως  σαν  τακτική  ημερήσια  θεραπεία.

Στις  πιο  σοβαρές  περιπτώσεις  άσθματος,  βρογχοδιασταλτικά  μακράς  διάρκειας  σε  συνδυασμό  με  κορτικοστεροειδή  μπορεί  να  παρέχουν  έναν  αποτελεσματικό  έλεγχο.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα φάρμακα δίδονται κατόπιν σύστασης του Πνευμονολόγου και όχι αφθαίρετα!

Διαβάστε Περισσότερα…