Πνευμονολόγος
bronchoscopy 1

ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η βρογχοσκόπηση είναι μια απλή και ανώδυνη διαγνωστική μέθοδος που βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση πνευμονικών νοσημάτων. Διαβάστε Περισσότερα…


ηυ

Η δεύτερης γραμής χημειοθεραπεία, χρησιμοποιείται όταν εμφανίζεται υποτροπή της νόσου.

Συνήθως δεν χρησιμοποιείται πλατίνα, επειδή αυτή χρησιμοποιείται στην θεραπεία πρώτης γραμμής.

Το Docetarel (Taxotere) είναι η θεραπεία εκλογής σε καρκίνους που δεν ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία και εχει αποδειχθεί να παρατείνει την ζωή, σε σύγκριση με εφαρμογή απλώς συντηρητικής αγωγής. Παρουσιάζει περισσότερες παρενέργειες από το  Pemetrexed (Alimta). Το τελευταίο χρησιμοποιείται και σαν πρώτης γραμμής.

Αναστολείς της κινάσης της τυροσίνης Erlotinib (Tarceva), Gefitinib (Iressa) δρούν μέσω αναστολής της αγγειογένεσης, δηλαδή μέσω αναστολής της ανάπτυξης των αγγείων που τρέφουν τον όγκο.


νθτ

Σε προχωρημένη νόσο, η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται για βελτίωση των συμπτωμάτων ή για επιμήκυνση -χωρίς πάντοτε ιδιαίτερη επιτυχία- της ζωής. Η χρησιμότητα κυτταροστατικών με βάση την πλατίνα, μαζί με υποστηρικτική θεραπεία, φαίνεται σαν η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με πρόσφατα δεδομένα (μετα-ανάλυση 52 εργασιών). Η θεραπεία μπορεί να είναι adjuvant (σε αρχικά στάδια της νόσου) ή neoadjuvant.

Σκευάσματα πλατίνας είναι η cisplatin & carboplatin. Η σισπλατίνη (cisplatin) είναι σύμπλοκο βαρέως μετάλλου που περιλαμβάνει ένα κεντρικό άτομο λευκόχρυσου, περιβαλλόμενο από 2 άτομα χλωρίου και 2 μόρια αμμωνίας.H cisplatin είναι ένα κυτταροστατικό φάρμακο, που  αναστέλλει κατά εκλεκτικό τρόπο την σύνθεση του D.N.A. Η δράση του φαίνεται ότι οφείλεται στην πρόκληση βλαβών στο ήδη παραχθέν D.N.A. Η αναστολή της σύνθεσης του R.N.Α. και των πρωτεϊνών του κυττάρου επέρχονται έπειτα. Η καρβοπλατίνη (carboplatin) είναι μία σύμπλοκη ένωση πλατίνας με αντινεοπλασματική δράση επίσης. Η καρβοπλατίνη προκαλεί κυρίως εγκάρσιους δεσμούς μεταξύ των δύο αλυσίδων του DNA, βλάπτωντας το DNA του κυττάρου.

Η χρήση bevacizumab (Avastin) χρησιμοποιείται σαν επιλογή πρώτης γραμμής, μαζί με πλατίνα, σε μη μικροκυτταρικό μη πλακώδη καρκίνο του πνεύμονα. Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) συνδέεται με τον αυξητικό παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου VEGF (vascular endothelial growth factor) και αναστέλλει τη σύνδεση του VEGF με τους υποδοχείς  Fit 1 (VEGFR 1) και KDR (VEGFR 2), στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυπάρων που καλύπτουν εσωτερικά τα αγγεία. Η εξουδετέρωση του VEGF μειώνει τα αγγεία των όγκων και ως εκ τούτου αναστέλλει την ανάπτυξη τους.

Με πλατίνα συνδυάζονται τα paclitaxel (Taxol), gemcitabine, docetaxel, vinblastine.


σδ

 

Ανάλογα με το στάδιο του καρκίνου του πνεύμονα, η χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

1) Στην προσπάθεια συρρίκνωσης του όγκου πριν το χειρουργείο, «neoadjuvant therapy».

2) Μετά το χειρουργείο στην προσπάθεια εξόντωσης τυχών εναπομεινάντων καρκινικών κυττάρων, «adjuvant therapy».

 

 

figure-for-adjuvant-discussion

3) Ως κύρια θεραπεία σε προχωρημένους καρκίνους, για ασθενείς που δεν είναι σε φυσική κατάσταση για να χειρουργηθούν ή σε υποτροπή της νόσου.

 


alchohol-smoking

Ο καπνός είναι κύρια (80-90%) αιτία καρκίνου του στόματος!  Διαβάστε Περισσότερα…


stopsmoke1

 

Δεν υπάρχει αμφιβολία σήμερα ότι το κάπνισμα ευθύνεται για όλους τους τύπους του καρκίνου του πνεύμονος εκτός από έναν, το αδενοκαρκίνωμα.

Ο κίνδυνος του καρκίνου του πνεύμονα έχει άμεση σχέση με τον αριθμό των τσιγάρων που καταναλώνονται καθημερινά. Ένα άτομο που καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα, επί πολλά χρόνια, έχει 30 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθει καρκίνο από ένα μη καπνιστή. Διαβάστε Περισσότερα…


βγ

Ο  καρκίνος  του  πνεύμονα  είναι  ο  πιο θανατηφόρος καρκίνος  σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε Περισσότερα…