Πνευμονολόγος
addiction-scale

ΠΟΣΟ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΟΣ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ;

Απαντώντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο και αθροίζοντας τους πόντους που αναλογούν στην κάθε απάντησή σας, θα καταλήξετε σε μία πρώτη εκτίμηση της εξάρτησής από το κάπνισμα και το τσιγάρο… Διαβάστε Περισσότερα…