Πνευμονολόγος
Breathing

Οι τεχνικές αναπνοής περιλαμβάνουν διαδοχικά τις τεχνικές της κοιλιακής ή διαφραγματικής αναπνοής, της πλευρικής αναπνοής και της θωρακικής αναπνοής. Διαβάστε Περισσότερα…