Πνευμονολόγος
Άσθμα

Αφού ακολουθήσουμε πιστά τις υποδείξεις του πνευμονολόγου μας θα πρέπει να έχουμε πετύχει τον καλό έλεγχο του άσθματος, μετά από σωστή θεραπεία, είναι σημαντικό λοιπόν να προσαρμόσουμε τον τρόπο ζωής μας.

Σας παραθέτουμε λοιπόν, παρακάτω, κάποιες οδηγίες που θα πρέπει να αποτελούν κανόνα και τρόπο ζωής για όποιον πάσχει από άσθμα. Διαβάστε Περισσότερα…