Πνευμονολόγος
sleep-stages

Στον ύπνο μπορεί να συμβεί πλήρης (άπνοια) ή μερική (υπόπνοια) διακοπή της αναπνοής.

Η αποφρακτική άπνοια η οποία οφείλεται σε απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών στο επίπεδο του φάρυγγα, πίσω από τη μαλθακή υπερώα και τη γλώσσα.

Σπανιότερα, υπάρχει δυσλειτουργία στην ρύθμιση της αναπνοής από το κεντρικό σύστημα (κεντρικού τύπου υπνική άπνοια). Διαβάστε Περισσότερα…


dottore

Εγχειρήσεις


Ορισμένες εγχειρήσεις μπορούν να διορθώσουν ανατομικές ανωμαλίες που εμποδίζουν την αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπως μεγάλες αμυγδαλές (συχνότερες στα παιδιά παρά στους ενήλικες), πολύποδες και αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια) στη ρινική κοιλότητα, μεγάλη σκολίωση ρινικού διαφράγματος και ανωμαλίες στα οστά της γνάθου ή στη μαλακή υπερώα. Διαβάστε Περισσότερα…


s-apnea

 

Η άπνοια στον ύπνο διακρίνεται σε αποφρακτική άπνοια, κεντρική άπνοια ή μικτή άπνοια.

 

Αποφρακτική άπνοια στον ύπνο

Η αποφρακτική άπνοια είναι ο πιο συχνός τύπος άπνοιας. Διαβάστε Περισσότερα…


Συντηρητική Θεραπεία Υπνικής Άπνμοιας

Οξυγόνο – Αναπνευστικές Συσκευές

Επιπρόσθετο οξυγόνο σπάνια απαιτείται στη θεραπεία της άπνοιας στον ύπνο. Οι συσκευές CPAP χρησιμοποιούν τον αέρα του δωματίου και χρειάζονται επιπρόσθετο οξυγόνο, μόνο στην περίπτωση που ο ασθενής πάσχει από χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια. Διαβάστε Περισσότερα…


Συμπτώματα Υπνικής Άπνοιας

 

Η άπνοια στον ύπνο διακρίνεται σε αποφρακτική άπνοια, κεντρική άπνοια ή μικτή άπνοια.

 

Κεντρική άπνοια στον ύπνο


Σ” αυτό τον τύπο άπνοιας οι αεραγωγοί μπορεί να παραμένουν ανοικτοί, αλλά το διάφραγμα και οι θωρακικοί μύες σταματούν να εργάζονται, με αποτέλεσμα ο πάσχων να μην αναπνέει. Διαβάστε Περισσότερα…