Πνευμονολόγος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

GF

Ο ιατρός συνταγογραφεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η επίσκεψη  αμοίβεται ιδιωτικά.

Οι εξετάσεις στο ιατρείο χρεώνονται ξεχωριστά με κρατικό τιμολόγιο για τους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Η μελέτη ύπνου κατ’οικον χρεώνεται ιδιωτικά. Η μελέτη ύπνου σε ιδιωτικές κλινικές γίνεται με συμμετοχή. Υπάρχει δυνατότητα μελέτης ύπνου μόνο με την χρήση Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Τηλεφωνικά δεν δίδονται πληροφορίες τιμών.

Το ιατρείο διαθέτει εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής καρτών pos

α

 Η βασική αρχή λειτουργίας του ιατρείου είναι οτι κανένας ασθενής δεν πρέπει να παραμένει αποκλεισμένος από την υγεία για οικονομικούς λόγους.

 
Έχετε απορίες; Ρωτήστε εδώ τον ιατρό και σύντομα θα λάβετε απάντηση!