Πνευμονολόγος

Ανακοινώσεις Σε Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια


Autoradiographic and immunocytochemical localization of excitatory and inhibitory amino acid receptors in the cerebellum of monkey and rat.

Sakellaropoulos A. Stasi K. Partsalis A., Kouvelas and Mitsacos A. (1996), 12η Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες, Ανώγεια Κρήτη. 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ.


Υποδοχείς γ-αμινοβουτυρικού οξέος των βασικών γαγγλίων μυών και επιμυών σε πειραματικά μοντέλα της νόσου του Parkinson.

Στάση Κ., Σακελλαρόπουλος Α., Μητσάκου Α., Γιομπρές Π., Κούβελας Η. (1997).  13η Πανελλήνια Συνάντηση για τις Νευροεπιστήμες, Αθήνα.


Η αδενοαπαμινάση, λυσοζύμη, Ca 125 στη διαφορική διάγνωση εξιδρωματικών λεμφοκυτταρικών πλευρίτιδων.

Παυλάκου Γ., Ανδρουλάκη Δ., Σακελλαρόπουλος Α., Στεφανή Γ., Τσίγκου Ε. , Αναγνωστοπούλου Ο. (1997).  9ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος.


Φλεγμονώδης κυτταρική διήθηση κυτταρικού βλεννογόνου σε ασθενείς με εντοπισμένες μεταλοιμώδεις βρογχεκτασίες

Καρύδη Π., Γκάγκα Μ., Λάμπρου Π., Σακελλαρόπουλος Α.,Δημάκου Κ., Κουλούρης Ν., Ρασιδάκης Α., Ιορδάνογλου Ι. (1999), 10Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος


Ο ρόλος της μονάδας αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) στην αντιμετώπιση ασθενών με αναπνευστική ανεπάρκεια.

Ντάγανου Μ., Σακελλαρόπουλος Α*., Ζαρόκωστα Π., Πέρρος Η., Κυθρεώτης Π., Βελδέκης Δ., Ρασιδάκης Α. (1999).  10Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος, (προφορική ανακοίνωση*)


Μεταβολικές διαταραχές από θερμικές βλάβες.

Δημόπουλος Γ., Νικολόπουλος Ι., Σακελλαρόπουλος Α., Βελδέκης Δ., Κυθρεώτης Π., 25ο ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό συνέδριο.(1999)


Σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο και αναπνευστική ανεπάρκεια. Ποια η σχέση τους;

Ι. Νικολόπουλος, Μ. Ντάγανου, Α.Τσαγκαράκη, Α. Σακελλαρόπουλος, Α. ΡασιδάκηςΕργαστήριο Μελέτης Ύπνου Κέντρο Αναπνευστικής Ανεπάρκειας Ν.Ν.Θ.Α « Σωτηρία»  3ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο για την έρευνα του Ύπνου (2003): (προφορική ανακοίνωση*).