Πνευμονολόγος

άσθμα

air76

Η θεραπεία του άσθματος δεν πρέπει να είναι μόνο φαρμακευτική.

Η σωστή εκπαίδευση οδηγεί σε ελαχιστοποίηση των φαρμάκων και αποφυγή μακροχρόνιων όσο και δαπανηρών θεραπειών ανοσοθεραπείας.

Με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα επιτυγχάνεται πλήρης θεραπεία με εξαφάνιση των υποτροπών.

Μιλήστε με τον ιατρό για να οργανώσετε την σωστή αντιμετώπιση του άσθματος.

 

 
Έχετε απορίες; Ρωτήστε εδώ τον ιατρό και σύντομα θα λάβετε απάντηση!