Πνευμονολόγος

Μεσοθηλίωμα

Μεσοθηλίωμα

 

Το μεσοθηλίωμα είναι μια μορφή καρκίνου, που εμφανίζεται στους ιστούς που καλύπτουν τους πνεύμονες ή την κοιλιά.

Η επένδυση γύρω από τους πνεύμονες ονομάζεται υπεζωκότας και στην κοιλιακή χώρα καλείται περιτόναιο.

Οι άνδρες έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες από τις γυναίκες να αναπτύξουν μεσοθηλίωμα. Πιο συχνά εμφανίζεται σε άτομα ηλικίας μεταξύ 40 και 70 ετών.

Το μεσοθηλίωμα συνηθέστερα παρατηρείται στον υπεζωκότα δηλαδή την επένδυση των πνευμόνων.

Υπάρχουν δύο στρώματα του υπεζωκότος, το ένα επενδύει τους πνεύμονες και το άλλο επενδύει το θωρακικό τοίχωμα. Αυτά τα δύο στρώματα έχουν κάποιο υγρό ανάμεσά τους έτσι ώστε να μπορούν να γλιστρούν εύκολα το ένα πάνω στο άλλο καθώς αναπνέουμε.

Με παρόμοιο τρόπο, η επένδυση της κοιλιάς έχει επίσης δύο στρώματα, ένα που επενδύει το έντερο και τα κοιλιακά όργανα και ένα άλλο που επενδύει το κοιλιακό τοίχωμα.

Το μεσοθηλίωμα που προσβάλλει το περιτόναιο είναι περίπου δώδεκα φορές λιγότερο συχνό από το μεσοθηλίωμα που προσβάλλει τον υπεζωκότα.

Πολύ σπάνια, μεσοθηλίωμα μπορεί να εμφανιστεί γύρω από την καρδιά ή τους όρχεις.


Αίτια

Ένας καρκινικός όγκος ξεκινάει από ένα παθολογικό κύτταρο. Θεωρείται ότι κάτι προκαλεί βλάβη ή τροποποιεί ορισμένα γονίδια στο κύτταρο, καθιστώντας το ανώμαλο και πολλαπλασιαζόμενο “εκτός ελέγχου”.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας κινδύνου για εμφάνιση μεσοθηλιώματος ,είναι η έκθεση σε αμίαντο κατά το παρελθόν. Περίπου εννέα στους δέκα ανθρώπους με μεσοθηλίωμα , έχουν εκτεθεί στον αμίαντο κατά το παρελθόν. Το μεσοθηλίωμα μπορεί να εμφανισθεί σε διάστημα 15-20 ετών μετά την έκθεση σε αμίαντο.

H πλειοψηφία των ανθρώπων που έχουν εκτεθεί στον αμίαντο κατά το παρελθόν δεν είναι πιθανό να αναπτύξουν μεσοθηλίωμα. Περίπου ένα στα δέκα άτομα που έχουν εκτεθεί στον αμίαντο διατρέχουν κίνδυνο.


Συμπτώματα

Τα συμπτώματα εξαρτώνται από την θέση του μεσοθηλιώματος.

Στα αρχικά στάδια, μπορεί να μην υπάρχουν καθόλου συμπτώματα. Και οι δύο τύποι του μεσοθηλιώματος μπορεί να προκαλέσουν μη ειδικά συμπτώματα, όπως αύξηση κόπωσης, απώλεια βάρους, αυξημένη εφίδρωση και μείωση της όρεξης .

Όταν το μεσοθηλίωμα αναπτύσσεται στον υπεζωκότα, προκαλείται πάχυνση του υπεζωκότος και άσκηση πίεσης πάνω στον πνεύμονα.

Τα συμπτώματα μπορεί στη συνέχεια να περιλαμβάνουν:

  • Δυσκολία της αναπνοής. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην πάχυνση του υπεζωκότος και στην πίεση που ασκεί πάνω στους πνεύμονες . Επιπλέον, η αύξηση του ποσού του υγρού, που συγκεντρώνεται μεταξύ των δύο στρωμάτων του υπεζωκότος ( πλευριτική συλλογή), συμβάλλει στην δυσκολία της αναπνοής.
  • Θωρακικός πόνος. Αυτός μπορεί να είναι αρκετά έντονος και μπορεί να οφείλεται στην πίεση που ασκεί το μεσοθηλίωμα πάνω στα νεύρα και ακόμη και στα οστά κοντά στους πνεύμονες.
  • Βήχας.
  • Βραχνή φωνή.

Κοιλιακό οίδημα μπορεί να εμφανισθεί εάν το μεσοθηλίωμα αναπτυχθεί στο περιτόναιο . Αυτός ο επενδυτικός υμένας της κοιλιακής χώρας υφίσταται πάχυνση και μπορεί να συλλέξει υγρό στην κοιλιά (ασκίτης).

Αν ο καρκίνος εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος, αναπτύσσονται στη συνέχεια και διάφορα άλλα συμπτώματα.


Διάγνωση

Συχνά είναι δύσκολο να εντοπιστεί το μεσοθηλίωμα, καθώς τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να είναι αρκετά ασαφή.

Το μεσοθηλίωμα συνήθως ξεκινά με πολλά μικρά εξογκώματα (οζίδια) στον υπεζωκότα, τα οποία μπορεί να μην φαίνονται σε τομογραφίες ή ακτίνες Χ , μέχρι να γίνουν αρκετά μεγάλα.

Η πιο κοινή αρχική εξέταση για μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα είναι η ακτινογραφία θώρακος. Άλλες σαρώσεις – για παράδειγμα, αξονική CT ή μαγνητική MRI τομογραφία – εκτελούνται συχνά για τα δύο είδη μεσοθηλιώματος.

Όπως για όλες τις ύποπτες περιπτώσεις καρκίνου , η διάγνωση επιβεβαιώνεται συνήθως με την λήψη ενός μικρού δείγματος ιστού, το οποίο στη συνέχεια εξετάζεται στο μικροσκόπιο (βιοψία), για τον εντοπισμό παθολογικών καρκινικών κυττάρων.

Μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες διαδικασίες μπορούν να γίνουν για να ληφθεί ένα δείγμα για τον έλεγχο:

  • Βιοψία με λεπτή βελόνα. Ο γιατρός εισάγει μια λεπτή βελόνα μέσα από το στήθος για να λάβει ένα μικρό δείγμα του ιστού. Μια προηγηθείσα ακτινογραφία των υπόπτων όγκων, βοηθά και καθοδηγεί τον γιατρό να εισάγει τη βελόνα στο σωστό σημείο του όγκου. Η χορήγηση τοπικού αναισθητικού στο δέρμα , είναι απαραίτητη ώστε να γίνει η εξέταση όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα .
  • Παροχέτευση υπεζωκότος. Αν υπάρχει συσσώρευση υγρού στον υπεζωκότα, μέρος αυτού του υγρού μπορεί να παροχετευτεί με μια λεπτή βελόνα (παρόμοια με τα ανωτέρω) και να εξεταστεί για ύπαρξη καρκινικών κυττάρων.
  • Ασκιτική παροχέτευση. Αν υπάρχει συσσώρευση υγρού στο περιτόναιο, μέρος αυτού του υγρού μπορεί να παροχετευτεί με μια λεπτή βελόνα (παρόμοια με τα ανωτέρω) και να εξεταστεί για ύπαρξη καρκινικών κυττάρων.

Εάν επιβεβαιωθεί η ύπαρξη μεσοθηλιώματος, περαιτέρω εξετάσεις μπορούν να γίνουν για να εκτιμηθεί αν έχει εξαπλωθεί.

Η αξιολόγηση αυτή ονομάζεται «σταδιοποίηση» του καρκίνου.

Ο στόχος της σταδιοποίησης είναι να μάθουμε:

  • Πόσο έχει αναπτυχθεί ο καρκίνος στον πνεύμονα.
  • Εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους τοπικούς λεμφαδένες ή σε άλλες περιοχές των πνευμόνων.
  • Εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές του σώματος (μετάσταση).

Ο καθορισμός του σταδίου του καρκίνου, βοηθά τον ιατρό για την παροχή συμβουλών σχετικά με τις καλύτερες επιλογές θεραπείας.

Δίνει επίσης μια εύλογη ένδειξη της προοπτικής (πρόγνωση).


Θεραπεία

Η αντιμετώπιση του μεσοθηλιώματος εξαρτάται από το αν έχει ή δεν έχει εξαπλωθεί.

Δυστυχώς, όταν διαγιγνώσκεται το μεσοθηλίωμα , έχει συνήθως ήδη εξαπλωθεί πέρα από το σημείο όπου θα μπορούσε να αφαιρεθεί.

 

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Η εγχείριση μπορεί να είναι μια επιλογή εάν το μεσοθηλίωμα περιορίζεται σε μία μόνο περιοχή του υπεζωκότος.

Αυτή η εγχείριση μπορεί να περιλαμβάνει την αφαίρεση μέρους ή του συνόλου του υπεζωκότος και μέρος του πνεύμονα που είναι κοντά σε αυτόν.

Δεν είναι ακόμα γνωστό αν η εγχείριση ανακουφίζει από τα συμπτώματα της νόσου ή μπορεί ακόμη να βοηθήσει και τον ασθενή να ζήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με το να μην υποβληθεί στην εγχείριση. Υπάρχει μια μεγάλη μελέτη σε εξέλιξη για την υπόθεση αυτή.

Η εγχείριση είναι πολύ λιγότερο πιθανή, στο περιτοναϊκό μεσοθηλίωμα, καθώς κρίνεται ως λιγότερο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση αυτού του είδους μεσοθηλιώματος.

 

Ακτινοθεραπεία

Η ακτινοθεραπεία είναι μια θεραπεία, η οποία χρησιμοποιεί ακτινοβολία υψηλής ενέργειας , που εστιάζει σε καρκινικούς ιστούς, σκοτώνοντας τα καρκινικά κύτταρα ή σταματώντας τον πολλαπλασιασμό τους.

Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται συχνά για να ανακουφίσει από τα συμπτώματα όπως ο πόνος ή η δυσκολία στην αναπνοή και επίσης για να μειωθεί το μέγεθος των οζιδίων, που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί.

Ακτινοθεραπεία μπορεί επίσης να γίνει στο θωρακικό τοίχωμα στο σημείο όπου έγινε η βιοψία ή που έχει τοποθετηθεί ένας σωλήνας παροχέτευσης. Αυτό μπορεί να είναι αποτελεσματικό στην πρόληψη της διασποράς καρκινικών κυττάρων μέσω του θωρακικού τοιχώματος και εξάπλωσης του μεσοθηλιώματος σε άλλα σημεία του σώματος.

 

Χημειοθεραπεία

Η χημειοθεραπεία είναι μια αντιμετώπιση του καρκίνου με τη χρήση αντικαρκινικών φαρμάκων που σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα ή σταματούν τον πολλαπλασιασμό τους.

Η χημειοθεραπεία μερικές φορές μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη του μεσοθηλιώματος και επίσης να βελτιώσει τα συμπτώματα της νόσου.

 

Άλλες Μορφές Θεραπείας

Αν υπάρχουν υποτροπιάζουσες πλευριτικές συλλογές, όπου το υγρό συνεχίζει να συγκεντρώνεται μεταξύ των επενδύσεων των πνευμόνων, τότε είναι δυνατόν να εφαρμοστεί μια διαδικασία για να ελαττωθεί ο κίνδυνος να συμβεί αυτό στο μέλλον.

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται πλευρόδεση. Κατά τη διάρκεια μιας πλευρόδεσης, ένας σωλήνας παροχέτευσης τοποθετείται στο στήθος για να στραγγίσει το υγρό που βρίσκεται στο χώρο μεταξύ των επενδύσεων των πνευμόνων. Στην συνέχεια χορηγείται με ένεση σε αυτή τη θέση, μια χημική ουσία η οποία εμποδίζει το υγρό σχηματισθεί ξανά. Η διαδικασία εκτελείται με τη χορήγηση τοπικού αναισθητικού στο δέρμα του ασθενούς ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ανώδυνη.

Πρέπει να γίνεται μια πλήρης συζήτηση μεταξύ του ασθενούς και του ειδικού πνευμονολόγου ιατρού, ο οποίος γνωρίζει την περίπτωσή του και ο οποίος είναι σε θέση να εξηγήσει τα υπέρ και τα κατά, το πιθανολογούμενο ποσοστό επιτυχίας, τις πιθανές παρενέργειες, καθώς και άλλες λεπτομέρειες σχετικά με τις διάφορες πιθανές επιλογές θεραπείας για το μεσοθηλίωμα.


Έχετε ιστορικό ή συμπτώματα μεσοθηλιώματος;
Επικοινωνήστε με το πνευμονολόγο Δρ. Αντώνιο Σακελλαρόπουλο.
 
Έχετε απορίες; Ρωτήστε εδώ τον ιατρό και σύντομα θα λάβετε απάντηση!