Πνευμονολόγος

Δημοσιεύσεις Σε Ελληνικά Επιστημονικά Περιοδικά


Διαταραχές της αναπνοής που σχετίζονται με την φάση της ταχείας κίνησης των οφθαλμών κατά τον ύπνο. Μια πιθανή αιτία υπνηλίας κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Σακελλαρόπουλος Α. και Δημόπουλος Γ. (1997),  ΠΝΕΥΜΩΝ: 10:26. άρθρο Νο: 2.11


Παρατηρήσεις στην αποτελεσματικότητα της εισπνεόμενης αλβουτερόλης στην αντιμετώπιση του οξέως άσθματος.

Σακελλαρόπουλος Α. και Παυλάκου Γ. (1998).


Σύγκριση συνδυασμού χορήγησης ενοξαπαρίνης και ελαστικής περίδεσης των κάτω άκρων με την ελαστική περίδεση μόνο, στην πρόληψη εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης μετά από προγραμματισμένες νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

Σακελλαρόπουλος Α. και Ντάγανου Μ. (1999),  Πνεύμων, τόμος 12, τεύχος 2β.


Αναπνευστικό σύστημα και καταδύσεις.

Α. Σακελλαρόπουλος (2002).  Info Respiratory.


Πνευμονικές βλάβες από την μηχανική αναπνοή.

Α. Σακελλαρόπουλος, B. Τσουκαλά, Ν. Λώλης (2002). Info Respiratory.


Εκτίμηση της ικανότητας αερισμού με τη μέθοδο επανεισπνοής του διοξειδίου του άνθρακα.

Νικολόπουλος Ι., Σακελλαρόπουλος Α., Ντάγανου Μ., (2003). ΠΝΕΥΜΩΝ, May 2003, vol 16,2b, pp: 50-51