Πνευμονολόγος
bronchoscopy 1

ΙΑΤΡΕΙΟ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η βρογχοσκόπηση είναι μια απλή και ανώδυνη διαγνωστική μέθοδος που βοηθά στην έγκαιρη διάγνωση πνευμονικών νοσημάτων. Διαβάστε Περισσότερα…


ηυ

Η δεύτερης γραμής χημειοθεραπεία, χρησιμοποιείται όταν εμφανίζεται υποτροπή της νόσου.

Συνήθως δεν χρησιμοποιείται πλατίνα, επειδή αυτή χρησιμοποιείται στην θεραπεία πρώτης γραμμής.

Το Docetarel (Taxotere) είναι η θεραπεία εκλογής σε καρκίνους που δεν ανταποκρίνονται στην αρχική θεραπεία και εχει αποδειχθεί να παρατείνει την ζωή, σε σύγκριση με εφαρμογή απλώς συντηρητικής αγωγής. Παρουσιάζει περισσότερες παρενέργειες από το  Pemetrexed (Alimta). Το τελευταίο χρησιμοποιείται και σαν πρώτης γραμμής.

Αναστολείς της κινάσης της τυροσίνης Erlotinib (Tarceva), Gefitinib (Iressa) δρούν μέσω αναστολής της αγγειογένεσης, δηλαδή μέσω αναστολής της ανάπτυξης των αγγείων που τρέφουν τον όγκο.


νθτ

Σε προχωρημένη νόσο, η χημειοθεραπεία χρησιμοποιείται για βελτίωση των συμπτωμάτων ή για επιμήκυνση -χωρίς πάντοτε ιδιαίτερη επιτυχία- της ζωής. Η χρησιμότητα κυτταροστατικών με βάση την πλατίνα, μαζί με υποστηρικτική θεραπεία, φαίνεται σαν η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με πρόσφατα δεδομένα (μετα-ανάλυση 52 εργασιών). Η θεραπεία μπορεί να είναι adjuvant (σε αρχικά στάδια της νόσου) ή neoadjuvant.

Σκευάσματα πλατίνας είναι η cisplatin & carboplatin. Η σισπλατίνη (cisplatin) είναι σύμπλοκο βαρέως μετάλλου που περιλαμβάνει ένα κεντρικό άτομο λευκόχρυσου, περιβαλλόμενο από 2 άτομα χλωρίου και 2 μόρια αμμωνίας.H cisplatin είναι ένα κυτταροστατικό φάρμακο, που  αναστέλλει κατά εκλεκτικό τρόπο την σύνθεση του D.N.A. Η δράση του φαίνεται ότι οφείλεται στην πρόκληση βλαβών στο ήδη παραχθέν D.N.A. Η αναστολή της σύνθεσης του R.N.Α. και των πρωτεϊνών του κυττάρου επέρχονται έπειτα. Η καρβοπλατίνη (carboplatin) είναι μία σύμπλοκη ένωση πλατίνας με αντινεοπλασματική δράση επίσης. Η καρβοπλατίνη προκαλεί κυρίως εγκάρσιους δεσμούς μεταξύ των δύο αλυσίδων του DNA, βλάπτωντας το DNA του κυττάρου.

Η χρήση bevacizumab (Avastin) χρησιμοποιείται σαν επιλογή πρώτης γραμμής, μαζί με πλατίνα, σε μη μικροκυτταρικό μη πλακώδη καρκίνο του πνεύμονα. Η μπεβασιζουμάμπη (bevacizumab) συνδέεται με τον αυξητικό παράγοντα του αγγειακού ενδοθηλίου VEGF (vascular endothelial growth factor) και αναστέλλει τη σύνδεση του VEGF με τους υποδοχείς  Fit 1 (VEGFR 1) και KDR (VEGFR 2), στην επιφάνεια των ενδοθηλιακών κυπάρων που καλύπτουν εσωτερικά τα αγγεία. Η εξουδετέρωση του VEGF μειώνει τα αγγεία των όγκων και ως εκ τούτου αναστέλλει την ανάπτυξη τους.

Με πλατίνα συνδυάζονται τα paclitaxel (Taxol), gemcitabine, docetaxel, vinblastine.


ψδ

Cisplatin Έμετος, νεφροτοξικότητα, νευροτοξικότητα

Carboplatin Ναυτία, έμετος, μυελοκαταστολή

Paclitaxel Ουδετεροπενία, περιφερική νευροπάθεια, βραδυκαρδία, αλωπεκία

Docetaxel Ουδετεροπενία, περιφερική νευροπάθεια, βραδυκαρδία, αλωπεκία

Gemcitabine Μυελοκαταστολή, ναυτία, έμετος, αλωπεκία

Vinorelbine Κοκκιοκυτταροπενία

irinotecan Μυελοκαταστολή, ουδετεροπενία, αλωπεκία, θρομβοπενία

Etoposide Μυελοκαταστολή, λευχαιμία, αλωπεκία

Vinblastine Μυελοκαταστολή, αλωπεκία, φλεβίτιδα, κυτταρίτιδα

Topotecan Μυελοκαταστολή, διάρροια, θρομβοπενία, ανοσοκαταστολή

Pemetrexed Ουδετεροπενία, γαστρεντερικές διαταραχές, κόπωση


σδ

 

Ανάλογα με το στάδιο του καρκίνου του πνεύμονα, η χημειοθεραπεία σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

1) Στην προσπάθεια συρρίκνωσης του όγκου πριν το χειρουργείο, «neoadjuvant therapy».

2) Μετά το χειρουργείο στην προσπάθεια εξόντωσης τυχών εναπομεινάντων καρκινικών κυττάρων, «adjuvant therapy».

 

 

figure-for-adjuvant-discussion

3) Ως κύρια θεραπεία σε προχωρημένους καρκίνους, για ασθενείς που δεν είναι σε φυσική κατάσταση για να χειρουργηθούν ή σε υποτροπή της νόσου.

 


xdju

Με την χημειοθεραπεία γίνεται προσπάθεια να σκοτωθούν τα καρκινικά κύτταρα, να σταματήσει η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμό τους.

Τα φάρμακα που χρησιμοπούνται ονομάζονται κυτταροστατικά.

Χορηγούνται από τη φλέβα με ενδοφλέβιο ορό. Σπανιότερα από το στόμα.

Η χημειοθεραπεία επαναλαμβάνεται κάθε τρεις εβδομάδες.

Συνήθως χορηγούνται σε διαφορετικούς συνδυασμούς τα κάτωθι χημειοθεραπευτικά :

gt

η σισπλατίνα, η καρβοπλατίνα, η δοσεταξέλη, η πακλιταξέλη, η ετοποσίδη,

η κυκλοφωσφαμίδη, η ιφωσφαμίδη, η βινορελμπίνη, η γεμσιταμπίνη,

η πεμετρεξέδη.

Στόχος της χημειοθεραπείας είναι

1. καταστροφή του όγκου

2. η βελτίωση των συμπτωμάτων και η καλύτερη ποιότητα ζωής

3. αύξηση της επιβίωσης.

Ασθενής κάθε ηλικίας είναι θεωρητικά υποψήφιος για να λάβει θεραπεία. Η γενική κατάσταση του αρρώστου, τα συνοδά νοσήματα, ο τύπος, η έκταση του καρκίνου, η επιθυμία του ασθενούς και των συγγενών θα πρέπει να εξετασθεί από ομάδα ιατρών. Ο τελικός σχεδιασμός πρέπει να γίνει από πνευμονολόγο, ογκολόγο παθολόγο, ακτινοθεραπευτή και θωρακοχειρουργό.

Οι πιο σοβαρές επιπλοκές κατά την θεραπεία προέρχονται από αναπνευστικές λοιμώξεις και αναπνευστική ανεπάρκεια.

 


e

Συχνά ο καρκίνος του πνεύμονα φράζει το βρόγχο.

Με την βρογχοσκόπηση μπορούμε σταδιακά να αφαιρέσουμε τον όγκο και να απελευθερωθεί η δίοδος του αέρα.


ΒΙΟΨΙΑ ΕΝΔΟΒΡΟΓΧΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Η βρογχοσκόπηση είναι μια απλή εξέταση με την οποία επιτυγχάνεται η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση πολλών πνευμονολογικών παθήσεων π.χ καρκίνος (βλ. φωτο αρχείου).

Με ασφάλεια και άνεση λαμβάνονται δείγματα από το εσωτερικό των πνευμόνων.

Ο αθενής δεν καταλαβαίνει τίποτα καθώς του χορηγείται ελαφρά μέθη.

Το μέσο υλικοτεχνικό κόστος είναι 150 ευρώ.

 


45

O βήχας, η βραχνάδα, η αναπνοή που “σφυρίζει” είναι συχνά συμπτώματα καλοήθων καταστάσεων όπως π.χ το κοινό κρυολόγημα και το άσθμα. Όμως υπάρχει κίνδυνος σοβαρότατα κακοήθη νοσήματα όπως ο καρκίνος του πνεύμονος, να παρουσιάζονται έτσι.

 

______________________περιστατικό αρχείου_________________________________

Ασθενής 40 ετών παραπονιόταν για βήχα. Δυο φορές έλαβε βεβαίωση ότι ήταν απλό κρυολόγημα και άσθμα. Στην ακτινογραφία είπαν οτι είχε “παλιά κρυώματα”.

Στη πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο μας, έγινε σαφές οτι η ακτινογραφία ήταν παθολογική,  ύποπτη για καρκίνο πνεύμονος, γεγονός που αποκαλύφθηκε με περαιτέρω εξετάσεις.  Δυστυχώς η νόσος είχε επεκταθεί καθιστώντας την εξέλιξη κακή.

 

Σημείωση: προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας γίνεται σαφές ότι  το άσθμα δεν συνδέεται με ανάπτυξη καρκίνου πνεύμονος.


Lung-Cancer_1

Η θεραπευτική αντιμετώπιση εξαρτάται από την έκταση της νόσου.

Γενικά, οι τρεις κλασικοί τρόποι θεραπείας (χειρουργική, χημειοθεραπεία, ακτινοβολία) δίνουν πολλές φορές καλά αποτελέσματα μέχρι και πλήρη ίαση, όταν η νόσος βρίσκεται σε αρχικά στάδια. Διαβάστε Περισσότερα…