Πνευμονολόγος
CPAP - BIBAP

Continuous positive airway pressure (CPAP)

Συνεχής θετική πίεση στους αεραγωγούς μέσω ρινικής μάσκας (CPAP, διαβάζεται “Σιπάπ”)

Διαβάστε Περισσότερα…